ODTü Harita Servisi - Derslikler

Dersli?in bulundu?u bina Derslikler
Be?eri Bilimler Binas? B04, B05, B06, B07, B08, B14, B102, B103, B104, B106, B114, B202, B205A, B205B, B206
BMB G102
Bilgisayar Mühendisli?i B?lümü Binas? BMB1, BMB2, BMB3, BMB4, BMB5, BMB A101
Bilgisayar ve ??retim Teknolojileri E?itimi B?lümü Binas? EFC104, EFC109, EFC111, EFCLB1, EFCLB2, EFCLB3, EFCSEM?NER
Biyoloji B?lümü Binas? BIOZ03, BIOZ04, BIOZ05, BIOZ06, BIOZ07, BIO104, BIO213, BIOLBZ08, BIOLB103, BIOLB107
?evre Mühendisli?i B?lümü Binas? CZ01, CZ14, CZ17, CZ36
E?itim Fakültesi Binas? EFA01, EFA10, EFA11, EFA12, EFA12A, ?EFA13, EFA14, EFA15, EFA16, EFA19, EFA20, EFA22, EFA24, EFA25, EFA26, EFA27, EFA28, EFA30, EFA32, EFA33, EFA34, EFA35, EFA38, EFA300, EFA307, EFLAB, SEMINER406
Elektrik-Elektronik Mühendisli?i B?lümü Binas? A BLOK: EA202, EA206, EA207, EA208, EA209, EA211, EA306, EA307, EA310, EA312
D BLOK: D131, D134, D135
Endüstri Mühendisli?i B?lümü Binas? IE03, ?IE04, IE102, IE103, IE104, IE105, IE106, IE227, IE301, IE306, IELAB01, IELAB02
Enformatik Enstitüsü Binas? ENF.LAB., II01, II02, II03, II04, II05, II06, II07
Fizik B?lümü Binas? ü?Lü AMF? : U1, U2, U3
C.ERG.SEM., P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P250, P350, P421, P422, P436, S208, S209, LAB1, LAB3, LAB4, LAB16, LAB17, LAB21, LAB22, LAB26, LAB31, LAB32, E.?N?Nü SL., AKILLI S.
G?da Mühendisli?i B?lümü Binas? FOOD.AUD, FD1, FD3, FD4
Havac?l?k Mühendisli?i B?lümü Binas? AE024, AE025, AE026, AE122, AE124, AE125, AE126, AE128
?ktisadi ve ?dari Bilimler Fakültesi Binas? - A (Eski) A200, F.AUD, F14, F15, F16, F17, F19, F104, F106, F108, F109, FZ08, FZ09, FZ14, FZ15, FZ16, FZ17, FZ19
?ktisadi ve ?dari Bilimler Fakültesi Binas? - B (Yeni) G101, G102, G104, G106, G107, G108, G109, G110, G111, G166, G167, G168, G169, G201, G202, G204, G206, G207, G208, G209, G266, G268, S?NEV?ZYON
?n?aat Mühendisli?i B?lümü Binas? CELAB01, CELAB02, CES1, CES2, CES3, DR1, DR2, K2LB106, K2LB107, K3LB101, K3LB102, K4LBWRL, K5LBCHL, TH1, TH2, TH3, TH4, TH5, TH6, TH7, TH8, TL
Jeoloji Mühendisli?i B?lümü Binas? GR125, GR126, GR218, GR219, GR220, GR224, GR236, GR301, GR302, GR303
Kimya B?lümü Binas? AKLB104, FKLB31, GKLB32, ?KLB32, K.AUD, K05, K06, K07, K08, K09, K11, K15, OKLB37, PSTLAB44, STATLB
Kimya Mühendisli?i B?lümü Binas? Z14, Z15A, Z15B, Z16, Z17, Z116, Z117, Z118, Z119,Z120, Z121
Matematik B?lümü Binas? M04, M05, M06, M07, M08, M13, M102, M103, M104, M105, M106
Merkez Mühendislik Binas? (MM Binas?) MM14, MM125, MM308, MM309, MM315, MM316, MM316A, MM321, MM412, MM451
Mimarl?k Fakültesi Binas? R22, R28, R35, R43, R44, R45, R46, R47, R48, R49, R84, R89, R90A, R90B, R420, M?MAt?lye, MimBilLab,? ST1, ST2, ST3, ST4, ST1A, ST2A, ST3A, ST4A, ST1C, ST2C, ST3C, ST4C, ST27, ST32, ST33, ST34, UTEST, UPL209, WSAt?lye
E?itim Fakültesi Yabanc? Diller E?itimi B?lümü Binas? EFB18, EFB18A, EFB19, EFB19A, EFB21, EFB22, EFB23, EFB25, EFB40
Maden Mühendisli?i B?lümü Binas? MN.AUD, MN102, MN103, MN104, MN105, MN113, MN123
Makina Mühendisli?i B?lümü Binas? B BLOK: MEB101, MEB102, MEB103, MEB202, MEB203, MEB204, MEB206, MEB207, MELAB01, MELAB02
D BLOK: MED101, MED107, MED109, MED111, MED113
G BLOK: MEG101, MEG102, MEG103, MEG108, MEG201, MEG202, MEG203
Metalurji ve Malzeme Mühendisli?i B?lümü Binas? B BLOK: MTB108, MTB208, MTB308, MTB309
C BLOK: MTC.AUD
E BLOK: MTE04,??MTE110, MTE308
Petrol ve Do?al Gaz Mühendisli?i B?lümü Binas? PT11, PT12, PT13, PT34, PT35, PT36
Temel ?ngilizce B?lümü Binas? A Blok: BEngA001, BEngA002, BEngA003, BEngA004, BEngA005, BEngA006, BEngA101, BEngA102, BEngA103, BEngA104, BEngA105, BEngA106, BEngA201, BEngA202, BEngA203, BEngA204, BEngA205, BEngA206, BEngA301, BEngA302, BEngA303, BEngA304, BEngA305, BEngA306
B Blok: BEngB001, BEngB002, BEngB003, BEngB004, BEngB005, BEngB006, BEngB101, BEngB102, BEngB103, BEngB104, BEngB105, BEngB106, BEngB201, BEngB202, BEngB203, BEngB204, BEngB205, BEngB206
D Blok:?HZLAB01, HZLAB02,?BEngDVR1, BEngDVR2, BEngDVR3, BEngDVR4, BEngDVR5, BEngDVR6, BEngDVR7, BEngDVR8, BEngDCVR
E Blok:?HZ1, HZ2,?BEngE001, BEngE002, BEngE003, BEngE004, BEngE005, BEngE006, BEngE007, BEngE008, BEngE101, BEngE102, BEngE103, BEngE104, BEngE105, BEngE106, BEngE107, BEngE108, BEngE201, BEngE202, BEngE203, BEngE204, BEngE205, BEngE206, BEngE207, BEngE208, BEngE301, BEngE302, BEngE303, BEngE304, BEngE305, BEngE306, BEngE307, BEngE308, BEngEAU1, BEngEAU2
F Blok: BEngF001, BEngF002, BEngF003, BEngF004, BEngF005, BEngF006, BEngF007, BEngF008, BEngF009, BEngF010, BEngF011, BEngF012, BEngF101, BEngF102, BEngF103, BEngF104, BEngF105, BEngF106, BEngF107, BEngF108, BEngF109, BEngF110, BEngF111, BEngF112
G Blok: BEngG001, BEngG002, BEngG003, BEngG004, BEngG005, BEngG006, BEngG007, BEngG008, BEngG009, BEngG010, BEngG011, BEngG012, BEngG101, BEngG102, BEngG103, BEngG104, BEngG105, BEngG106, BEngG107, BEngG108, BEngG109, BEngG110, BEngG111, BEngG112, BEngLAB01, BEngNB001, BEngNB002
Yüksel Proje Amfisi YP-A1, YP-A2, YP-A3, YP-A4, YP-D001, YP-D002, YP-D003, YP-D101, YP-D102, YP-D103, YP-D104, YP-D105, YP-D106, YP-D107, YP-D201, YP-D202, YP-D203, YP-D204, YP-D205